Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

Małopolski Bank Spółdzielczy Srebrnym Partnerem WTS Solna ! Bank Spółdzielczy w Wieliczce wyróżniony został prestiżową nagrodą miesięcznika „Bank” jako „Najlepszy Bank Spółdzielczy”. Tak jak nasi Partnerzy, WTS Solna także dąży do bycia najlepszym ! Ponadto Bank został nagrodzony tytułami „Lider Regionu Kraków” i „Złota Firma Małopolski”. Kierując się przesłaniem twórców bankowości spółdzielczej, Bank utrzymuje ścisłe związki ze społecznością lokalną i wspiera finansowo przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno – gospodarczym, poprzez sponsorowanie i doraźną pomoc finansową udzielaną szkołom, organizacjom społecznym i charytatywnym.
www.mbsw.pl